Mindfulness demper betennelser i kroppen

Mindfulness kan oversettes med «oppmerksomt nærvær» på norsk og er en form for meditasjon. Å være til stedet i øyeblikket, akkurat her og akkurat nå. Røttene til mindfulness er eldgammel og stammer fra buddhistisk tenkning og praksis.

Professor Per-Einar Binder ved Unviersitetet i Bergen forklarer at i sin absolutte opprinnelse handler mindfulness om menneskets evne til å være oppmerksom og tilstede. Vi blir hele dagen utsatt for støy og forstyrrelser. Det kan være lyder, mobiltelefonen eller andre mennesker. Disse forstyrrelsene kan også være bekymringer og stress.

I mindfulenss trener man på å bli mer motstandsdyktig mot disse forstyrrelsene. Det finnes ulike måter å praktisere mindfulness, men felles er at oppmerksomheten skal forankres i kroppen, pusten eller bevegelser man utfører.

Gunstig mot stress og betennelse

Det er forsket mye på fordelene ved å bedrive mindfulness og ofte er disse fordelene knyttet til stressmestring, reduksjon av angst og uro og bedret søvn. American Psychological Association har en god oversikt i en artikkel fra 2012. En studie fra Carnegie Mallon University som ble publisert i Biological Psychiatry i 2016 viste imidlertid at mindfulness også har effekt på betennelser i kroppen.

I studien ble 35 voksne delt i to grupper, en placebo og en mindfulnessgruppe. Minfulnessgruppen deltok i et tredagersprogram med meditasjon og mindfulness. Placebogruppne ble satt på et lignende avslapningsprogram, uten at de utøvde «ordentlig» mindfulness, Begge gruppene fikk scannet hjernen før og etter gjennomføring av programmene og leverte jevnlige blodprøver.

Etter behandlingen var tilbakemeldingen fra begge gruppene at de følte seg mer avslappet og var bedre rustet til å takle stress. Mindfulnessgruppen fikk i tillegg et redusert innhold av interleukin-6 i blodet. Interleukin-6 er cytokiner som formidler signaler mellom celler i immunforsvaret ved å binde seg til reseptorer og er en markør for betennelse.

Kilder

https://www.apa.org/monitor/2012/07-08/ce-corner

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(16)00079-2/fulltextKategorier