Vestlig, østlig og funksjonell medisin

Bestill time

Pandemi-info:

FHI sine anbefalinger følges fortløpende. Kontoret har normal drift.

Personer med ukompliserte luftveisinfeksjoner bes holde seg hjemme for å unngå og utsette andre for smitte etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Ved behov for undersøkelse og behandling kontakt på dagtid legekontoret 72444242, utenom legekontorets åpningstid ring legevakts-telefonen 116117. Det anbefales nå bruk av munnbind.

InMed er en legepraksis der vårt hovedmål er å behandle årsakene til sykdom, og ikke kun symptomene. For å behandle årsakene benyttes både konvensjonell vestlig medisin, funksjonell medisin og tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Første time varer inntil 60min.

Vi tilbyr også ordinære legetimer for oppfølging og behandling av kjente eller nye plager/sykdommer på inntil 30 minutter. Ved behov for henvisning videre, så kan det skje både i det offentlige og private helsevesenet.

Vi kan også tilby oppfølging av sykemeldte. Dette inkluderer også oppfølgingsmøter med NAV.

Ved ønske om gynekologisk undersøkelse eller ultralydundersøkelse bestilles time på 30min.

Vi har ikke øyeblikkelig hjelp.

Våre tjenester

Legepraksis

InMed er en legepraksis som benytter både vestlig og østlig medisin, i tillegg til funksjonell medisin. Livsstil og mat står sentralt. Kartlegging av underliggende årsaker, utløsende faktorer og en oversikt over kroppens ubalanser er grunnlaget for behandlingen.

Kosthold

Det finnes ikke ett kosthold som passer for alle, men å benytte gode og mest mulig ubearbeidede råvarer ser ut til å være en viktig faktor for å skape og opprettholde god helse.Med riktig mat av god kvalitet kan man både forebygge og behandle en rekke sykdomme

Akupunktur

Med røtter 3-4000 år tilbake er akupunktur et av verdens eldste behandlingsprinsipper.

Det vanligste er å benytte seg av akupunktur mot smerter i muskel-skjelettsystemet som f eks ryggsmerter, nakkeplager og hodepine. Men det kan også benyttes ved f eks allergi, søvnforstyrrelse, bihuleplager og fordøyelsesplager.

Mindfulness

Mindfulness er en form for meditasjon, på norsk kaller man det også oppmerksomt nærvær.

I den vestlige verden er mindfulness eller oppmerksomt nærvær blitt et anerkjent verktøy for stressmestring - men mindfulness er også en bevisstgjøring av forholdet til seg selv, livet og naturen, som kan gi mer ro og balanse i en stressende hverdag.

Kommende kurs

Nyheter