Våre tjenester

Helhetlig behandling

InMed er en legepraksis der vårt hovedmål er å behandle årsakene til sykdom, og ikke kun symptomene. For å utrede og behandle benyttes både konvensjonell vestlig medisin, funksjonell medisin og tradisjonell kinesisk medisin (TKM).

Legepraksis

InMed er en legepraksis som benytter både vestlig og østlig medisin, i tillegg til funksjonell medisin. Livsstil og mat står sentralt. Kartlegging av underliggende årsaker, utløsende faktorer og en oversikt over kroppens ubalanser er grunnlaget for behandlingen.

Mindfulness

Mindfulness er en form for meditasjon, på norsk kaller man det også oppmerksomt nærvær. I den vestlige verden er mindfulness eller oppmerksomt nærvær blitt et anerkjent verktøy for å stressmestring - men mindfulness er også en bevisstgjøring av forholdet til seg selv, livet og naturen, som kan gi mer ro og balanse i en stressende hverdag.

Akupunktur

Med røtter 3-4000 år tilbake er akupunktur et av verdens eldste behandlingsprinsipper. Det vanligste er å benytte seg av akupunktur mot smerter i muskel-skjelettsystemet som f eks ryggsmerter, nakkeplager og hodepine. Men det kan også benyttes ved f eks allergi, søvnforstyrrelse, bihuleplager og fordøyelsesplager.

Kosthold

Det finnes ikke ett kosthold som passer for alle, men å benytte gode og mest mulig ubearbeidede råvarer ser ut til å være en viktig faktor for å skape og opprettholde god helse. Med riktig mat av god kvalitet kan man både forebygge og behandle en rekke sykdommer.

Priser

Legepraksis Nye priser fra 1. februar 2023

 • 1 time: 1490,-
 • Legetime (oppfølging av kjente og/eller enkle problemstillinger) inntil 30 minutter: 860,-
 • Legetime (enkle problemstillinger som for eksempel nyoppståtte infeksjoner) inntil 15 minutter: 550,-
 • Behandlingstime kr 860,--1160,-
 • Telefonkonsultasjon: 350,-- 860,- (inntil 30min)
 • Førerkortattest: 990,-

Tillegg

 • EKG: 350,-
 • Lungefunksjonstest: 350,-
 • Ultralyd-undersøkelse: 300 - 500,-
 • Hurtigtester (Urinstix/CRP/HbA1C): 50-150,-
 • Prøver for innsending: 250,-
 • Injeksjoner: 150,- -350,-
 • Henvisning: 200,- -400,-
 • Resept faste medisiner : 200,- (ved behov 350,-)
 • Forbruksmateriell gynekologi/kirurgi: 300,—600,-
 • Journalutskrift/journaloverføring: 250,- (+100,-ved forsendelse pr post)
 • Ved undersøkelser eller medisinske vurdering ved behandling 300,- i i tillegg.
 • Utskrifter(prøvesvar, oppskrifter etc) 100,--250,-

Spesialprøver Nordic Lab og EU BIOTEK egne priser (kr 4100,- for matintoleranse 96 matvarer)

Ved manglende oppmøte eller avbestilling senere enn 24t før konsultasjon faktureres 860,- for 30min og 1490,-for 60 min.


Akupunktur

 • 1. time (60-90 minutter): 1490,-
 • Oppfølgingstimer 30-45 minutter: ,- 590,- - 860,-
 • Akupunktur + ledd/fasciebehandling: 860,-


Mindfulness

 • Kveldskurs 6 kvelder á 2 timer: 3500,-
 • Helgekurs 2 dager á 6 timer: 3500,-