The Dirty Dozen and Clean Fifteen 2019

I konvensjonelt landbruk brukes både plantevernmidler og kunstgjødsel for å øke avlingsstørrelsen. Mattilsynet utfører jevnlige tester for å avdekke rester av plantevernmidler, både i norske og importerte varer. Rapporten «Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2017» som er utgitt av Mattilsynet, forteller at det i 2017 ble tatt 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeide matvarer. Det ble påvist rester av 132 ulike plantevernmidler. 1,3 % av matvarene testet over grenseverdi, ingen norske prøver var over grenseverdi. I testene på frukt ble det påvist rester av plantevernmidler i 75% av prøvene, for grønnsaker 45 %, urter 42 %, for matkorn og ris 69 %.

Skadelige plantevernmidler

Selv om få av prøvene er over grenseverdien vet vi lite om langtidseksponeringen og hvordan flere av disse stoffene virker sammen. Vi vet at flere av de kjemisk-syntetiske plantevernmidlene er skadelige. Glyfosfat er det mest brukte ugressmiddelet i konvensjonelt landbruk og er best kjent som Roundup. Dette ugressmiddelet har blitt koblet til flere negative helseeffekter blant annet kreft. I økologisk landbruk er det forbud mot lettløselig mineralgjødsel og kjemisk-syntetiske plantevernmidler.

Hvilke matvarer har mest og minst sprøytemiddelrester?

Det er ikke alltid man kan velge økologiske varer selv om man ønsker. Utvalget av økologisk frukt og grønnsaker er varierende og siden bare 5 % av Norges jordbruk er økologisk, kan tilgjengeligheten være begrenset. Prisen på økologiske matvarer er også i gjennomsnitt dyrere enn den konvensjonelle. Da kan det være greit med en oversikt over de vegetabilske matvarene med minst og mest sprøyterester.

Enviromental Working Group lager i samarbeid med Det amerikanske landbrukdsdepartemetnet og det Amerikanske legemiddel- og matvaretilsynet hvert år en liste over hvilke matvarer som inneholder mest rester av plantevernmidler og hvilke som er inneholder minst.

Maten på Dirty Dozen listen kan det være smart å velge økologisk for å unngå kjemisk-syntetiske plantevernmidler, mens Clean Fifteen kommer best ut og med minst rester. Dette er tatt ifra USA og forholdene trenger ikke være like i Norge, men det gir en grei pekepinn.

Dirty Dozen

 1. Jordbær
 2. Spinat
 3. Grønnkål
 4. Nektariner
 5. Epler
 6. Druer
 7. Fersken
 8. Kirsebær
 9. Pærer
 10. Tomater
 11. Selleri
 12. Poteter

Clean Fifteen

 1. Avokado
 2. Mais
 3. Ananas
 4. Fryste erter
 5. Løk
 6. Papaya
 7. Aubergine
 8. Asparges
 9. Kiwi
 10. Hodekål
 11. Blomkål
 12. Canaloupe melon
 13. Brokkoli
 14. Sopp
 15. Honningmelon


Kategorier