Hvordan fungerer akupunktur ved smertetilstander?

Akupunktur er en komplementær behandlingsmåte der man bruker nåler for å stimulerer spesielle punkter i pasientens hud. Tradisjonen med akupunktur er mellom 3000 og 4000 år gammel og stammer fra Asia. I Tradisjonell Kinesisk Medisin er forklaringen at sykdom er forårsaket av ubalanser i kroppens energistrøm, også kalt Qi. Ved hjelp av nålene stimuleres ulike punkter slik at denne energistrømmen frigis.

Energistrømmen går da igjennom såkalte meridianer og gjenskaper balanse. For 4000 år siden hadde ikke medisinere og terapeuter noen annen vitenskapelig forklaring på hvordan akupunktur virket, men etter at akupunkturbehandlingen spredte seg til vesten har vestlige forskere prøvd å finne forklaringer på hvordan behandlingen fungerer. Vestlige forskere har lenge prøvd å studere mekanismene bak akupunktur og har kommet fram til flere hypoteser til hvordan akupunktur virker ved både akutte og kroniske smertetilstander.

Flere mulige forklaringer

En hypotese går på at akupunktur virker ved å stimulere nerven i det aktuelle punktet. Nerven sender da et signal til hjernen som igjen frigir nevropeptider. Nevropeptider er små, proteinlignende molekyler som brukes av nervecellene til å kommunisere med hverandre. Et av nevropeptidene som frigis er beta-endorfin som øker lykkefølelsen og har på den måten en smertestillende effekt.

En annen hypotese er at akupunktur reduserer pro-inflamatoriske proteiner i kroppen. Forsøk har vist at ved akupunktur så kan man senke slike pro-inflamatoriske markører som for eksempel TNF-alfa og IL-1beta. Ved senkning av disse markørene vil resultatet være redusert inflammasjon og smerte.

Moderne forskning har vist at akupunktur påvirker både nervesystemet, hormonsystemet, immunsystemet, blodomløpet og fordøyelsessystemet. En stor metastudie fra 2017 viser at akupunktur har positiv effekt på en rekke tilstander, blant annet kroniske korsryggsmerter, hodepine, kneleddslitasje og søvnforstyrrelser.

Kilder

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15135942

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1781596/pdf/12775355.pdf

https://medschool.ucsd.edu/som/fmph/research/cim/clinicalcare/Pages/About-Acupuncture.aspx

https://www.acupuncture.org.au/wp-content/uploads/2017/04/The-Acupuncture-Evidence-Project_Mcdonald-and-Janz_-Revised-Edition_21-Feb_For-publication.pdfKategorier