Influensavaksine – er du i risikogruppen?

Influensasesongen er over oss og årets vaksine skal beskytte oss mot fire forskjellige virus. Det er to typer influensavirus, influensa A og influensa B, som hvert år forårsaker epidemier i vinterhalvåret i Norge. Influensaviruset forandrer seg hele tiden noe som gjør at immunitet etter gjennomgått sykdom og vaksinasjon kan ha begrenset varighet. Vaksinene evalueres derfor hvert år. Årets vaksine inneholder antigener fra fire influensavirustyper, to influensa A-stammer og to influensa B-stammer. Vanligvis blir mellom 5% og 10% av befolkningen i Norge syke av influensa i løpet av vintersesongen. Rundt 900 mennesker dør av influensa og komplikasjoner rundt sykdommen hvert år. Mange av disse kan reddes dersom personer i risikogruppen vaksinerer seg. Folkehelseinstituttet mener at rundt 1,6 millioner nordmenn er i risikogruppen.

Hvem bør vaksinere seg?

Årlig vaksinering av sesonginfluensa anbefales først og fremst til personer som risikerer å bli alvorlig syke eller dø hvis de blir smittet og syke med influensa.

Følgende personer er i risikogruppen i følge Folkehelseinstituttet:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Hvordan virker influensavaksinen?

Vaksinen aktiviserer kroppens immunapparat uten at vi blir syke. Det gjør at vaksine er en enkel måte å forebygge farlige, smittsomme sykdommer. Når vi vaksineres utnyttes immunapparatets «hukommelse». Ved influensavaksine tilføres kroppen et svekkede virus. Når virkestoffene i vaksinen møter kroppens immunforsvar, dannes det immunforsvarceller og antistoffer som vil gjenkjenne de ekte influensavirusene. Hvis den vaksinerte senere blir smittet av viruset, vil immunforsvaret gi en raskere og bedre immunrespons som kan forhindre sykdom.
Kilder

Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/


Kategorier